6 listopada w repertuarze Opery i filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku zagościła Narodowa Akademicka Orkiestra Ludowa Białorusi im. I. Żynowicza, która zaprezentowała spektakl muzyczny Pieśń o doli na podstawie poezji Janki Kupały z muzyką Uładzimira Mulawina.

Zarówno Uładzimir Mulawin jak i cała Orkiestra spełniają kluczową rolę w rozpowszechnianiu i nagłaśnianiu białoruskiej kultury poza granicami kraju. Narodowa Akademicka Orkiestra Ludowa Białorusi im. I. Żynowicza to zespół, który istnieje już od ponad 8r5 lat i jest nierozerwalnie związany z odrodzeniem tradycyjnych białoruskich instrumentów, a wśród nich m.in. cymbały, okaryna, dudka.

Orkiestra słynie z pieśni i tańców tradycyjnych, ale także utworów współczesnych kompozytorów, światowej i białoruskiej klasyki, a także utworów muzyki rozrywkowej. Dyrektorem artystycznym i głównym dyrygentem jest profesor Michaił Kaziniec.

 

Orkiestra jest chlubą Białoruskiej Filharmonii Narodowej i dumnie ja reprezentuje poza granicami kraju.

Źródło o więcej informacji na: Opera i Filharmonia Podlaska, http://www.oifp.eu/pl/aktualnosci/2841-7-11-2016-piesn-o-doli-bialoruska-rock-opera.html