Otwarcie Punktu Informacji Turystycznej Obwodu Grodzieńskiego!

Centrum otworzono 3 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Punkt oferuje szeroki zakres informacji turystycznych dotyczących zarówno Grodna, obwodu grodzieńskiego, jak i całej Białorusi.

Punkt Informacji Turystycznej Obwodu Grodzieńskeigo jest efektem zacieśniającej się współpracy między Grodzieńszczyzną a Podlaskiem. Należy tu pokreślić, że Punkt Informacji Turystycznej Województwa Podlaskiego został otworzony już 26 października w Grodnie. Mają one ułatwić i wspomóc nowy dekret prezydenta Łukaszenki o ruchu bezwizowym Parku rekreacyjno-turystycznego Kanał Augustowski i terenów przyległych, który ma przyczynić się do rozwoju turystyki transgranicznej.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego; Alla Fedorova, konsul Republiki Białoruś w Białymstoku; Mikołaj Kamyszyk, wicekonsul Republiki Białoruś; Zoja Kulesza, wicemer Grodna i Walentyna Pietroczuk, wiceprezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Źródło i więcej informacji na: Wrota Podlasia, https://www.wrotapodlasia.pl/pl/turystyka/turystyka_rekreacja/w-operze-i-filharmonii-podlaskiej-dziala-juz-punkt-informacji-turystycznej-obwodu-grodzienskiego.html