9 listopada 2016 r. przedstawiciele RODM Białystok wzięli udział w prelekcji wygłoszonej przez Konsula Generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka, której tematyką była pamięć historyczna na dawnych Kresach Wschodnich.

Wydarzenie zorganizował Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania: https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/37076,Prelekcja-dr-Jaroslawa-Ksiazka-Konsula-generalnego-Rzeczypospolitej-Polskiej-w-G.html