Stan wojenny - dlaczego Jaruzelski spacyfikował "Solidarność"?

Spotkanie odbędzie się w ramach Dni Wydziału Historyczno-Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 24 listopada o godz. 14.30 w sali 103. Wydarzenie współorganizuje Naukowe Koło Historyków UwB.