Most - spotkania szkoleniowe dla młodych Białorusinów

Podlaska Fundację Rozwoju Regionalnego jest organizatorem spotkań poświęconym rozwojowi przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Wśród delegatów są przedstawiciele edukacji, administracji państwowej i organizacji pozarządowych zainteresowani krzewieniem przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia na Białorusi. Wizyta studyjna organizowana jest w ramach projektu MOST finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest zacieśnienie kontaktów pomiędzy Białorusią i krajami Unii Europejskiej oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie m.in. przedsiębiorczości.

Delegacja z Białorusi liczy 14 osób, które w naszym województwie odwiedzają Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mońkach, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Urząd Miejski w Białymstoku.

Podczas wizyty poznają kwestie związane z edukacją w zakresie przedsiębiorczości w Polsce, uczestniczą w lekcjach pokazowych z zakresu przedsiębiorczości, zapoznają się z założeniami RPO WP oraz POWER, a przy okazji poznają strukturę samorządu województwa i działalność Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Źródło i więcej informacji na: Wrota Podlasia, https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/most-szkoleniowy-w-wojewodztwie-podlaskim-dla-mlodych-bialorusinow.html