Krajobrazy Pogranicza

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do obejrzenia prac nadesłanych przez naszych uczestników!

Celem Konkursu było wykonanie fotografii zainspirowanej historyczną i współczesną przestrzenią pogranicza polsko-białorusko-litewskiego lub historią ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. Uczestnicy stanęli przed wyzwaniem odtworzenia za pomocą technik fotograficznych miejsc, przestrzeni, architektury, pomników polskiego dziedzictwa na Wschodzie oraz współczesnego pogranicza. Technika wykonania zdjęć była dowolna. Każdy z uczestników mógł przesłać maksymalnie 3 zdjęcia, z czego tylko jedno mogło zostać nagrodzone.

Zwycięscy otrzymają zarówno nagrody pieniężne jak i rzeczowe, a ich prace zostaną ponadto wyróżnione poprzez opublikowane na wielkoformatowej wystawie pokonkursowej, która zawiśnie w centrum Białegostoku.

Jury przewodniczył znakomity białostocki fotograf Piotr Sawicki.

I Miejsce
Golshany, Igor Peszechonov-Mickewicz z Lidy

 

 

 

II Miejsce
Pałac Branickich, Anna Zajkowska z Białegostoku

 

 

 

III Miejsce
Troki, Adam Krasuski z Siedlec 

 

 

 

Wyróżnienie
Milejczyce, Adam Falkowski z Białegostoku

 

 

 

Wyróżnienie
Pogranicze, Łukasz Witas z Białegostoku

 

 

 

 Wyróżnienie
Macewa, Adam Baliczek

 

 

 

Wyróżnienie
Trzy Figury, Aleja Reviaka z Mińska

 

 

 

Wyróżnienie
Stara chata we wsi Solniczki, Anna Stocka

 

 

 

Wyróżnienie 
Cerkiew w Narwi z XIX wieku, Eryk Siemianowicz z Białegostoku

 

 

 

Wyróżnienie
Epoka lodowcowa konglomerat 150 tysięcy lat w Rakowe, Krystyna Guz z Mińska

 

 

 

Wyróżnienie
Tęcza - obwód brzeski, Mikhail Kapychka z Mogilev

 

 

 

Wyróżnienie
Strażnicy czasu - miasteczko Opsa na Braslawszczyźnie, Waleria Spłosznowa z Brasławy

 

 

 

Wyróżnienie
Wiatrak cmentarny koło Minkowców, Aldona Węglarz z Białegostoku

 

 

 

Pozostałe najlepsze prace naszych uczestników, które zostaną opublikowane w wystawie pokonkursowej:

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Białystok