Stan wojenny - dlaczego Jaruzelski spacyfikował "Solidarność"? oraz wykład otwarty Narodziny "Solidarności" w Polsce.

Spotkanie odbyło się w związku ze zbliżającą się rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Wydarzenie, miało miejsce na Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB i zostało zorganizowane we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Historyków UwB. Poprowadził je dr Marek Kietliński.

Serdecznie dziękujemy za współpracę całemu SKNH oraz jego Przewodniczącej Eweline Dzieszucie!