RODM Białystok w białostockich szkołach!

Dzięki współpracy z białostockimi szkołami także w listopadzie młodzież z Białegostoku mogła wziąć udział w zorganizowanych przez RODM Białystok lekcjach i warsztatach.

Spotkania odbyły się w ramach cyklu Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość. Stosunki Polski ze wschodnimi sąsiadami (Litwa, Łotwa, Białoruś, Rosja).

Zapraszamy na kolejne zajęcia!