2017 Rokiem Ludwika Zamenhofa

UNESCO ogłosiło rok 2017 na całym świecie Rokiem Zamenhofa. Białostockie środowisko esperantystów oraz miejskie instytucje kultury planują szereg wydarzeń upamiętniających twórcę esperanto.

Prezydent Białegostoku zwrócił się do Rady Miasta Białegostoku z wnioskiem o przyjęcie stanowiska w sprawie ogłoszenia roku 2017 – Rokiem Ludwika Zamenhofa. W przyszłym roku przypada setna rocznica śmierci twórcy języka esperanto.

W ramach tych wydarzeń w Białymstoku ma powstać m.in. Mural Esperanto – wielkie malowidło wykonane przez młodych artystów pochodzących z Białegostoku, inscenizacja przyjazdu do Białegostoku uczestników 19. Światowego Kongresu Esperanto (odbył się w 1927 r.), wydanie reprintu pierwszego przewodnika po Białymstoku w języku esperanto, opracowanego przez Jakuba Szapiro w 1923 i 1931 r. Zaplanowano też warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży, wydawnictwo płytowe, a także festiwal muzyki wykonywanej w języku esperanto i przez esperantystów. Z pewnością interesującym przedsięwzięciem wydaje się wydanie zbioru poezji Wiesława Kazaneckiego w języku esperanto oraz Test Wiedzy o Historii Białegostoku, w części poświęcony twórcy esperanta.

Źródło i więcej informacji na: Wrota Podlasia, Anna Kowalska, http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/pamieci-zamenhofa.html