Historyczno-społeczne aspekty osadnictwa na ziemiach północno-wschodniej Rzeczypospolitej a różnorodność etniczno-religijna

15 grudnia 2016 r. godz. 14.40
Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, s. 108

Prowadzący: dr Artur Konopacki

Współorganizatorzy: SKNH Studenckie Koło Naukowe Historyków UwB