Wigilia Polska

Dnia 7 grudnia młodzież zza wschodniej granicy miała okazję spotkać się razem i dzielić opłatkiem przy wigilijnym stole.

 
 

Wigilia Polska jest inicjatywą związaną z corocznym Konkursem Recytatorskim im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy "Kresy", organizowanym przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".  Konkurs jest szczególnym przedsięwzięciem, które zrzesza środowiska polonijne z całego Wschodu i południa Europy min. Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Mołdawii, Rumunii, Gruzji, Bułgarii, Kazachstanu czy Rosji. Po przejściu przez eliminacje centralne w miejscach swojego zamieszkania, uczestnicy zapraszani są na tydzień do Białegostoku, gdzie nie tylko przygotowują się do finałowej rywalizacji, ale uczestniczą również w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Jednym z nich jest właśnie Wigilia Polska.

Spotkanie odbyło się w Pałacyku Gościnnym Branickich, przy ul. Kilińskiego w Białymstoku. Zaproszono na nie nie tylko uczestników Konkursu, ale także przedstawicieli lokalnych władz, instytucji kultury czy reprezentantów środowiska uniwersyteckiego i członków Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

W tym ciepłym gronie goście łamali się opłatki, składali sobie życzenia, kolędowali i ucztowali przy wspólnym, wigilijnym stole.

Spotkanie umilał Zespół Fletów Prostych CANTIO POLONICA z Domu Kultury "Śródmieście" w Białymstoku.

 fot. Władysław Tokarski