W listopadzie 2016 r. w Warszawie odbyło się dwudniowe spotkanie koordynatorów i konsultantów Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, podsumowujące dotychczasową działalność.

Nie mogło na nim zabraknąć przedstawicieli RODM Białystok.

W spotkaniu udział wziął Sekretarz Stanu MSZ p. Jan Dziedziczak, który w swoim przemówieniu podkreślił, m.in. że ”…Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej od lat stanowią grupę ważnych partnerów polskich służb dyplomatycznych, są głównym narzędziem dla realizacji zadań z zakresu komunikacji społecznej MSZ oraz wsparciem dla partnerów regionalnych do rozwoju stosunków międzynarodowych.”

Do najważniejszych zadań sieci RODM w najbliższych latach należeć będzie popularyzacja priorytetów dyplomacji historycznej wśród przedstawicieli regionów, w tym polskiej myśli politycznej i historii, a także promowanie wkładu chrześcijańskiej Polski w dziedzictwo cywilizacji Zachodu. Równie ważne jest wsparcie społeczności lokalnych, w tym władz samorządowych, w realizacji współpracy międzynarodowej i kształtowaniu wizerunku Polski za granicą.

Funkcjonowanie sieci RODM wpisuje się w proces dialogu pomiędzy resortem spraw zagranicznych a jednostkami samorządu terytorialnego, których dotychczasowe sukcesy na arenie międzynarodowej  stanowią istotny element oddziaływania na środowisko międzynarodowe a dyplomacja samorządowa jest jednym z narzędzi polskiej polityki zagranicznej.

Organizacje prowadzące RODM zostały wyłonione przez MSZ w wyniku konkursu otwartego w bieżącym roku wybrano podmioty realizujące zadania na lata 2016-2018 w 9 miastach. Od lipca do października 2016 r. zrealizowały 473 różnego rodzaju projektów dla 5778 odbiorców.

© Zdjęcia: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/wymiar_samorzadowy/aktualnosci/0_msz_wspiera_dyplomacje_samorzadowa_#.WFLweyI3HEE.facebook 

Źródło i więcej informacji na: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/wymiar_samorzadowy/aktualnosci/0_msz_wspiera_dyplomacje_samorzadowa_#.WFLweyI3HEE.facebook