Finał Jubileuszowego Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z Zagranicy "Kresy 2016"

Czy można kochać poezję? Co roku na początku grudnia białostoczanie są świadkami tej szczególnej miłości do słowa pisanego.

W dniu 10 grudnia w Białostockim Teatrze Lalek odbył się Koncert Galowy laureatów XXV Jubileuszowego Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy "Kresy 2016". Młodzi recytatorzy ze Wschodu, których łączy polskie pochodzenie, przyjeżdżają do Białegostoku by pokazać, że mówienie po polsku, a zwłaszcza mówienie wierszem, jest dla nich szczególnie ważne. Konkurs ten jest wyjątkowym przedsięwzięciem, które łączy osoby którym język polski i polska kultura są szczególnie ważne. Konkurs jest nie tylko okazją do stanięcia w szranki i sprawdzenia swoich umiejętności recytatorskich czy znajomości polskiej literatury, ale jest także okazją do spotkania się różnych środowisk polonijnych we wspólnym, bliskim gronie.

Konkurs rokrocznie od 25 lat organizuje Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Przez cały ten okres, w Konkursie udział wzięło ponad 55 tysięcy uczestników z min. Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Mołdawii, Rumunii, Gruzji, Bułgarii, Kazachstanu czy Rosji. Tradycyjnie, po przejściu przez eliminacje centralne w miejscach swojego zamieszkania, uczestnicy zapraszani są na tydzień do Białegostoku, gdzie nie tylko przygotowują się do finałowej rywalizacji, ale uczestniczą również w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. 

 

Uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami mieli okazję również odwiedzić siedzibę RODM w Białymstoku. Podczas spotkania jako przedstawiciele różnych środowisk polonijnych, mieli okazję porozmawiać z nami na temat sytuacji Polaków za granicą,, nauczaniu języka polskiego i historii, szkolnictwie, a także potrzebach i trudnościach z jakimi spotykają się na co dzień. 

 

Podsumowaniem pobytu uczestników jest uroczysty Koncert Galowy, nad którym pracują wspólnie z białostockimi aktorami teatralnymi. Koncert reżyserował Profesor Piotr Damulewicz, znany i zasłużony białostocki aktor i reżyser, w asyście dr Magdy Kiszko-Dojlidko, również związanej z białostocką sceną. Muzykę do Koncertu Galowego napisała Agnieszka Glińska a scenografię przygotował Andrzej Dworakowski – plastyk od lat towarzyszący Konkursowi. Występy uświetnił Chór Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku pod batutą  pani Moniki Bierć i przy akompaniamencie pani Anny Górskiej.

 

LAUREACI „KRESÓW 2016”

GRAND PRIX
Katarzyna Stonawska z Czeskiego Cieszyna w Czechach

Nagroda za interpretację tekstu Adama Mickiewicza
Elena Gaborova ze Smoleńska w Rosji

I nagroda

Paweł Szutow z Sankt Petersburga w Rosji

 

II nagroda

Żanna Loretta Białoszycka z Winnicy na Ukrainie

 

III nagroda

Emil Szostak z Wilna na Litwie
Natalia Popowicz z Czerniachowska w Rosji

 

Wyróżnienia

Julian Germanowicz z Wilna na Litwie

Bożena Worono z Lidy na Białorusi

Boris Osipovicz z Tbilisi w Gruzji

Elena Żuławska z Kaliningradu w Rosji

Alexandru Karol Ostrowski z Suczawy w Rumunii

Nazarii Babyn z Czortkowa na Ukrainie

David Agladze z Tbilisi w Gruzji

Anton Kazaczonok z Daugawpils na Łotwie

Katarzyna Żurawczenko z Ostrowca na Białorusi

Maryna Myroniuk z Kirowogradu na Ukrainie

Markijan Hołowczak ze Stryja na Ukrainie

Radosław Stasiło z Wilna na Litwie

Nagroda Publiczności
Boris Osipovicz
z Tbilisi w Gruzji

Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
została zaproszona Katarzyna Stonawska z Czeskiego Cieszyna

 
Gratulujemy zwycięzcom!

 

 

fot. Władysław Tokarski

 
ORGANIZATOR

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku

 

PARTNERZY

Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

 Białostocki Teatr Lalek

 

KONKURS

POD HONOROWYM PATRONATEM

 

Prezydenta Miasta Białegostoku
Tadeusza Truskolaskiego

 

 

 

SPONSORZY

 

Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Miejski w Białymstoku

Fundacja PKO Banku Polskiego

Zjednoczenie Polek na Emigracji

E.R.A Fundacja

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp z o.o.

Białostockie Zakłady Graficzne