Historyczno-społeczne aspekty osadnictwa na ziemiach północno-wschodniej Rzeczypospolitej a różnorodność etniczno-religijna

Serdecznie dziękujemy za współpracę SKNH Studenckie Koło Naukowe Historyków UwB przy organizacji kolejnego wykładu otwartego!

Spotkanie, które poprowadził dr Artur Konopacki zakończyło się ożywioną dyskusją młodych historyków. Liczymy na więcej wspólnych przedsięwzięć!