Wzmocnienie współpracy Unii Europejskiej i Białorusi

W czwartek w Luksemburgu białoruscy ministrowie spraw wewnętrznych wraz z ministrami siedmiu krajów UE (w tym Polski) i Komisją Europejską podpisali deklarację, która zacieśnia relacje Białorusi i Unii. „Podpisanie deklaracji to rezultat zwiększonej i przyjaznej współpracy między Białorusią a UE” – powiedział Awramopulos.

Podpisana deklaracja w dotyczy migracji i mobilności, a jednym z jej ważniejszych celów współpracy jest walka z przemytem ludzi. Niemniej jednak nie jest to jedyna płaszczyzna tej współpracy. Celem deklaracji jest również wzmocnienie współpracy między ekspertami ds. migracji, spraw azylowych i zarządzania granicami, jak i wzmocnienie kontaktów w dziedzinie spraw wewnętrznych. Minister Białorusi Ihor Szuniewicz dodał, że Białoruś jest gotowa do aktywnej współpracy z Unią. Zarówno w dziedzinie migracji oraz mobilności, jak i w ramach innych obszarów, a kooperacja przynieść może obopólne korzyści.

„Podpisanie deklaracji to rezultat zwiększonej i przyjaznej współpracy między Białorusią a UE, które są dobrymi sąsiadami i partnerami w ramach programu Partnerstwa Wschodniego. Łatwiej nam będzie stawić czoło wspólnym wyzwaniom, jak zarządzanie legalną migracją, zapobieganie nielegalnej imigracji, skuteczna ochrona granic, ochrona uchodźców, a także promowanie pozytywnego wpływu migracji na rozwój” – podsumował unijny komisarz spraw wewnętrznych Dimitris Awramopulos.

Podobny obraz

Kiedy program wejdzie w życie?

Program współpracy zostanie przyjęty na szczycie „Partnerstwa Wschodniego”, 24 listopada w Brukseli – dowiadujemy się z wywiadu z ambasadorem Francji na Białorusi Didierem Kanessem, przeprowadzonego w programie telewizyjnym „Białoruś 1”.

Krajami, które przystąpiły do współpracy były: Polska, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Finlandia, Litwa i Łotwa. Polskim reprezentantem był szef MSW Mariusz Błaszczak, który ocenił, że podpisanie współpracy z Białorusią poza wymiarem praktycznym, ma również wymiar polityczny. „To jest dobry sygnał, który, jak myślę, jest takim pierwszym etapem znormalizowania stosunków z Białorusią, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się w Rosji i jak Rosja reaguje w świecie. Myślę, że to jest bardzo dobra droga” – skomentował Błaszczak.

Białoruś a strefa Schengen

Według danych Eurostatu w 2015 roku w Unii Europejskiej mieszkało 140 962 obywateli Białorusi, z czego większość, bo 80 889, w Polsce. Wniosków o wizy Schengen na Białorusi w 2015 roku złożono ponad 752 tysiące, a najwięcej z nich rozpatrzyła Polska oraz Litwa. Białoruś jest więc krajem, w którym mieszkańcy dostają najwięcej tego typu wiz w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jednocześnie posiadając najniższy odsetek odmów tychże wiz.