Polska przewodnicząca Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Maj jest miesiącem przewodnictwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Celem miesięcznej prezydencji, jak mówi minister Czaputowicz, „jest praca na rzecz bezpieczeństwa i pokoju na świecie”.

Polska w trakcie maja 2018 roku obejmuje rotacyjne stanowisko w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jaki cel przyświeca polskiej dyplomacji w tym miesiącu? Jednym z głównych zadań jest sprawna organizacja pracy Rady i bezstronne moderowanie debat. Przedstawiciele polskiej dyplomacji zaplanowali organizację spotkań poświęconych sytuacji w Afryce oraz wybranym problemom z Europy i Azji. Bardzo ważnym zagadnieniem będzie obecna sytuacja w Syrii oraz obserwacja rozwoju wydarzeń na Półwyspie Koreańskim oraz na Bliskim Wschodzie.

W trakcie trwania przewodnictwa planowane są również różne wydarzenia promujące priorytety przyświecające całej kadencji  RP w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Najważniejszym spotkaniem będzie otwarta debata pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy pt. „Rola Rady Bezpieczeństwa ONZ w utrzymaniu prawa międzynarodowego w kontekście zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”, a także debata zainicjowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dotycząca tematyki ochrony ludności cywilnej, którą poprowadzi szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz.