Wystawa

Białystok pożegnał właśnie wystawę prac zrealizowanych w ramach konkursów: plastycznego i fotograficznego, zorganizowanych przez MSZ w ramach wspólnych działań Grupy Wyszehradzkiej. Wystawę można było oglądać na korytarzu przed aulą budynku Uniwersytetu w Białymstoku na Placu NZS 1.

 

Wystawę można było oglądać przez ponad 2 tygodnie na korytarzu Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Składały się na nią prace plastyczne oraz fotografie wykonane w konkursie w ramach wspólnych działań Grupy Wyszehradzkiej. Konkurs fotograficzny „Rozwój w Obiektywie” organizowany był, już po raz trzeci, przez Ministerstwo Sprawa Zagranicznych RP w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju.

Nadesłane prace przedstawiały życie codzienne, kulturą i problemy, z jakimi mierzą się mieszkańcy krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową (państwa V4). Spośród 929 nadesłanych fotografii jury nagrodziło dziesięć prac w następujących kategoriach:

  • Demokracja i prawa człowieka w rozwoju;
  • Edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego życia;
  • Wpływ środowiska przyrodniczego na życie człowieka.

Poza konkursem fotograficznym, MSZ ogłosił również konkurs plastyczny pt: „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”, przeznaczony dla uczniów w wieku 6-17 lat. Konkurs miał na celu podniesienie wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na temat globalnych problemów i współzależności. W ramach 3-etapowego konkursu (poziom szkolny, wojewódzki i centralny) wyłoniono kilkunastu laureatów w następujących kategoriach tematycznych:

  • Zmiany klimatu;
  • Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo
  • Godna praca

Wybrane prace znalazły się na korytarzu Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie można je było oglądać od 28 września do 15 października. Wystawa towarzyszyła również innemu wydarzeniu zrealizowanemu przez RODM Białystok, jakim była Debata w ramach konsultacji obywatelskich „Region Europy Środkowej w Unii Europejskiej”, która odbyła się 5 października 2018 roku.