Płatne staże

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, iż  istnieje możliwość składania aplikacji na płatne staże w Urzędzie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC).

 BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) oferuje kandydatom staże o następujących profilach:

 ·         Communication;

 ·         Programme Management;

 ·         Human Resources;

 ·         ICT and Logistics;

 ·         Legal and procurement;

 ·         Policies and administration.

Kandydaci muszą złożyć wniosek wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy i przesyłając:

  • List motywacyjny określający powody złożenia wniosku,
  • CV opracowane w formacie Europass CV.

Osoby, które chcą ubiegać się o więcej niż jeden profil, muszą złożyć oddzielną aplikację dla każdego profilu.

Nie ma terminu składania wniosków, jednak kandydaci agencyjni powinni pamiętać, że każdego roku po 30 lipca otrzymane wnioski są sprawdzane zgodnie z kryteriami kwalifikowalności. Orientacyjny termin rozpoczęcia stażu wynosi 1 października każdego roku.

Więcej informacji o ofertach staży, zadaniach realizowanych podczas takiego stażu, szczegółowych wymaganiach wobec kandydatów i procedurze aplikacji, znajduje się na stronie internetowej BEREC .

Informacja na stronach internetoweych MSZ: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_org_miedzynarodowych/aktualne_ogloszenia/tytul_strony_150 .