„Brama na Wschód” – taki podtytuł znalazł się w nazwie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Białymstoku. „Brama” jest jednym słowem, które na przestrzeni historii posiadało dwa przeciwstawne znaczenia… Niegdyś
określenie „brama”, wbrew współczesnemu pojmowaniu oznaczało tyle, co „przegroda”, „tama”, czy „obwarowanie”? W odniesieniu do celów, jakie postawił w swojej działalności RODM Białystok, znaczenia te nie wykluczają się. Można powiedzieć, że wręcz idealnie oddają sytuację historyczną poprzez przeciwstawność znaczeniową. Są też konsekwencją patrzenia w przyszłość poprzez ogląd i refleksję nad przeszłością i współczesnością, jak pragnie widzieć to instytucja prowadząca RODM Białystok – Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „FONTIS ET FUTURA”.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym rocznikiem. Kolejny numer w grudniu 2019 roku!

 

Brama Na Wschód 2016-2017

 

 Brama na Wschód 2018