Panel dyskusyjny pt. Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (nauka i popularyzacja). Debata ekspertów

23 IX 2016