Otwarte seminarium naukowe pt. Początki białostockiej "Solidarności"

31 VIII 1016

fot. Władysław Tokarski