Kresy pędzlem malowane

Zapraszamy do obejrzenia galerii wszystkich wyróżnionych prac konkursu plastycznego Kresy pędzlem malowane.

Głównym celem Konkursu było pokazanie i upamiętnienie polsko-białorusko-litewskiego dziedzictwa północno-wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej oraz przestrzeni współczesnego pogranicza poprzez wybraną formę plastyczną.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom! Konkurs został współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przedsięwzięcie współorganizowali Stowarzyszenie Edukacji i Dialogi "Fontis et Futura", Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Związek Polaków na Białorusi, Polska Macierz Szkolna na Litwie, Państwowe Gimnazjum Polskie w Daugavpils im. J. Piłsudskiego, Archiwum Państwowe w Białymstoku.

I MIEJSCE Dobre wspomnienia, Zofia Paszkiewicz
I MIEJSCE Wspólne korzenie, Aleksandra Wołosik
II MIEJSCE Wielka Ojczyzna – Polska, mała Ojczyzna – Kresy, Stanisława Iwanowska
Bociany na kresach, Magda Siemieniuk
Bogactwo Kresów Wschodnich, Bartłomiej Utko
Brzozy na Kresach, Weronika Kielmel
Droga do niepodległości, Anastasiya Viachorka
Gdzieś w lesie, Zuzanna Sieńczuk
Józef Piłsudski twórca niepodległości, Weronika Litwińczuk
Kresy – wolność, swoboda, szczęście, Maja Pućko
Kresy zimą, Katarzyna Dembska
Letnie Wspomnienia, Katarzyna Bagińska
Kresy, Julia Rowińska
Magiczne zjednoczenie Polski, Białorusi i Litwy, Daria Daniluk
Na Kresach Wschodnich, Laura Jadwiga Laudańska z Białorusi
Nadelina Mała-Szeluncowa, Atak trzech państ na Polskę
Walka o niepodległość, Nikita Mały-Szeluncow
Z sercem na liściu, Dominik Dudek
Moje Kresy ulubione, Michaił Czernow
Obrońca Ojczyzny, Jania Czierkas
Oficyna w Kraskach, Anna Olchowik
Rozbiór Polski, Jewgienia Nesterewicz
Dawne miasto w Wielkim Księstwie Litewskim, Nastia Ilina
Kresy malowane ludowymi wzorami, Aleksandra Ustymowicz
Polska wieś, Patrycja Zakrzewska
Trójstyk, Aleksandra Zuchwalska
Walka o wolność, Walia Kuliesz
Zamek Radziwillów w Nieświeżu, Ksenia Lukuantsewa
Zamek w Nieświeżu, Polina Kołaczewa
Zaosie, Anna Starowojtowa
Ziezulka na Kresach Wschodnich, Marek Citkowski
Zmarszczki czasu, Luiza Niepłocha
Łąka, Anastazja Sztabińska
J. Piłsudski pokonuje trzygłowego smoka, Nadelina Mała-Szeluncowa