Wesoły Cmentarz w Rumunii

fot. Władysław Tokarski

Cmentarz Bernardyński w Wilnie

fot. Anna Kietlińska

Otwarte seminarium naukowe pt. Wojna hybrydowa  - Spotkanie z gen. Romanem Polką oraz Agnieszką Romaszewską-Guzy

19 X 2016

fot. Władysław Tokarski i Eryk Siemianowicz

XVI Marsz Żywej Pamięci Sybiru

9 IX 2016

fot. Władysław Tokarski

Otwarte seminarium naukowe pt. Początki białostockiej "Solidarności"

31 VIII 1016

fot. Władysław Tokarski

Panel dyskusyjny pt. Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (nauka i popularyzacja). Debata ekspertów

23 IX 2016