XVI Marsz Żywej Pamięci Sybiru

9 IX 2016

fot. Władysław Tokarski

Otwarte seminarium naukowe pt. Początki białostockiej "Solidarności"

31 VIII 1016

fot. Władysław Tokarski

Panel dyskusyjny pt. Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (nauka i popularyzacja). Debata ekspertów

23 IX 2016