12 października 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne RODM Białystok pt. Przemiany społeczno-polityczne w Polsce przed wejściem do UE, prowadzone przez dr. Marka Kietlińskiego.

W spotkaniu uczestniczyli studenci z Białorusi, Rosji i Ukrainy, którzy biorą udział w projekcie „Study Tours to Poland” kierowanym przez Fundację Okno na Wschód. Fundacji serdecznie dziękujemy za współpracę!