14 czerwca Publiczne Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku białostocki Ośrodek przeprowadził zajęcia pt. Mniejszość Polska na Wschodzie. Status języka polskiego na Litwie, Łotwie i Białorusi oraz Stosunki Polski ze wschodnimi sąsiadami. Wschodnie obszary II Rzeczypospolitej - granice, ludność, kultura.

Dziękujemy za współpracę!