Wpływ Polski na transformację ustrojową państw Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 1989/1990

Zapraszamy do obejrzenia relacji z ostatniego wykładu RODM Białystok, spotkanie poprowadziła dr Zofia Karczewska.

Na przełomie 1989/1990 roku państwa Europy Środkowo-Wschodniej zmagały się z transformacją ustrojową i przejściem od ustroju komunistycznego do ustroju demokratycznego... O różnicach między gospodarką scentralizowaną a gospodarką rynkową i głównych założeniach reform, które zostały wprowadzone 01.01.1990 roku w Polsce rozmawialiśmy ze studentami i młodzieżą w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie za zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez RODM Białystok!