Podsumowanie!

W Światowym Dniu Pomocy Humanitarnej! Zakończyliśmy i podsumowaliśmy zbiórkę wszystkich  darów.

Przekażemy je ELEOSOWI Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej i CARITAS Archidiecezji Białostockiej.

Wszystkim Darczyńcom dziękujemy!!!