Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

W dniach 26.08.2016 i 05.09.2016 r. RODM Białystok przekazał dary zgromadzone w ramach Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej.

Zebrane przybory szkolne otrzymał Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS i CARITAS Archidiecezji Białostockiej.