5 września 2016 r. zostało podpisane porozumienie o partnerstwie między II Liceum Ogólnokształcącym im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku a Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej Białystok.

Liczymy na owocną współpracę!