Podlaska Oktawa Kultur jako realizacja tradycji Polski otwartej na różnorodność

O tym że Polska jest wyjątkowa ze względu na wielowiekowe przenikanie się różnych kultur mówiliśmy już niejednokrotnie. Szczególnie województwo podlaskie charakteryzuje się bogactwem pod względem etnicznym i religijnym.

Rok 1919 na pograniczu polsko-litewskim

Mimo bliskich związków Polski z Litwą po zakończeniu I wojny światowej doszło do konfliktu między oboma państwami. Kością niezgody w stosunkach polsko-litewskich stało się Wilno.

RODM Białystok na Dniach Knyszyna 2019!

W ostatni weekend razem ze znawcą historii Podlasia prof. Józefem Maroszkiem gościliśmy na Dniach Knyszyna 2019!

Polski samorząd na osi współpracy Wschód-Zachód

 – Chcemy pokazać dobre przykłady współpracy międzynarodowej, możliwości zdobywania środków na ten cel, pewien pomysł na współpracę pomiędzy Wschodem i Zachodem – oznajmił Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla otwierając konferencję pt. Polski samorząd na osi współpracy Wschód – Zachód.

30 lat od wyborów czerwcowych

Pomimo upływu 30 lat od wydarzeń 1989 r., które zapoczątkowały polską transformację ustrojową, temat wyborów czerwcowych wciąż wzbudza na Podlasiu wiele emocji. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z naszej ostatniej debaty.

Akt konfederacji warszawskiej 1573 – fundament polskiej tolerancji religijnej

W ubiegłym tygodniu na zaproszenie RODM Białystok w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku wystąpiła pani dr hab. Marzena Liedke z prelekcją na temat aktu Konfederacji Warszawskiej 1573.

20 lat obecności Polski w NATO

23 maja spotkaliśmy się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku z przedstawicielami wojsk obecnych w Białymstoku oraz Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w ramach konferencji pt. 20 lat obecności Polski w NATO.

30 lat od wyborów czerwcowych

Już 3 czerwca zapraszamy na spotkanie poświęcone wyborom z 4 czerwca 1989 r. z perspektywy Białorusi, Litwy, Polski oraz Białostocczyzny. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak znaczenie miał wynik wyborów dla polityki w Europie Środkowo - Wschodniej.

Bezkrwawe zwycięstwo czy kapitulacja? 30 lat od negocjacji Okrągłego Stołu

Wszyscy goście byli zgodni, że nie jest przesadą, gdy podkreśla się doniosłość tego wydarzenia w historii Polski XX w. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z poniedziałkowej debaty w ramach XVII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Miasteczko Humanitarne

Zapraszamy do odwiedzenia Miasteczka Humanitarnego podczas Warszawskich Targów Humanitarnych  WHE 2019, które odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2019 r. na terenie wystawowym PTAK EXPO w Nadarzynie k. Warszawy.

Bezkrwawe zwycięstwo czy kapitulacja? 30 lat od negocjacji Okrągłego Stołu

W 2019 roku mija 30 lat od obrad Okrągłego Stołu, wydarzenie kluczowe w najnowszej historii Polski. To symboliczny początek transformacji systemowej w Europie Środkowej, ale zawarty wówczas układ do dziś wzbudza wiele dyskusji...

20 lat obecności Polski w NATO

Uwaga! Nowy termin spotkania! Serdecznie zapraszamy 23 maja o godz. 12.00 do IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K Norwida w Białymstoku wszystkich zainteresowanych historią przystąpienia i uczestnictwem Polski w Pakcie Północnoatlantyckim.

Działania w ramach współpracy transgranicznej i międzyregionalnej

RODM Białystok zawsze chętnie wspiera inicjatywy o tematyce w historyczno-społecznej i politycznej w regionie. Jednym z takich przedsięwzięć była konferencja organizowana przez Koło Ekonomii Międzynarodowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB.

Tymczasowe członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019

Już w najbliższą sobotę wspólnie z CAPTIOSH w Białymstoku organizujemy wykład poświęcony członkostwu Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Spotkanie odbędzie się w ramach IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.

100-lecie praw wyborczych kobiet

7 listopada 2018 roku w Polsce obchodzono setną rocznicę uzyskania praw wyborczych kobiet. Z tej okazji wraz z Archiwum Państwowym w Białymstoku zapraszamy na seminarium naukowe pod hasłem "100-lecie praw wyborczych kobiet", które odbędzie się 29 maja o godz. 13.00.

Relacje sojusznicze Polski w ramach NATO i UE

Zapraszamy do udziału w wykładzie zorganizowanym we współpracy z CAPTIOSH już w najbliższą sobotę 9 marca o godz. 10.00 w Auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB.