Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (nauka i popularyzacja). Debata ekspertów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z panelu dyskusyjnego!

Debatę zorganizowano  23 września 2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.

Wzięli w niej udział:
eksperci naukowi:
Dr hab. Krzysztof Buchowski – Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB
Dr hab. Joanna Gierowska-Kałłaur – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Dr hab. Aliaksander Smalianczuk – Instytut Slawistyki PAN
Prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz – Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB
i eksperci publicyści:
Jan Sienkiewicz - Wilno
Andrzej Waszkiewicz - Grodno 
Agnieszka Romaszewska-Guzy – Białystok, Warszawa

Debacie przysłuchiwało się ok. 150 osób: uczniów I LO, II LO, lokalnych historyków oraz przedstawicieli różnych instytucji w regionie. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Konsul Generalny RP w Grodnie – Jarosław Książek. Historycy uniwersyteccy opowiadali o specyfice pracy w archiwach (głównie wschodnich), trudach związanych z pozyskaniem i interpretowaniem materiałów, a także satysfakcji czerpanej z najdrobniejszych ustaleń służących obiektywizacji historii. Zwracali uwagę – zwłaszcza młodych ludzi – na potrzebę tworzenia wspólnej historii w odniesieniu do ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Publicyści odwoływali się do anegdot historycznych, egzemplifikując złożoność dziedzictwa ziem północno-wschodnich. Publiczność miała możliwość zadawania pytań i... uzyskiwała wyczerpujące eksperckie odpowiedzi.

 

 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Białystok