Komunikacja werbalna i niewerbalna pomiędzy przedstawicielami różnych narodów

W dniu 26.09.16 r. uczniowie III LO w Białymstoku mogli uczestniczyć w seminarium i warsztatach prowadzonych przez certyfikowanego coacha, trenera i mediatora dr. Sylwestra Pilipczuka.

Sztandarowym celem szkolenia było uświadomienie uczestnikom, iż podstawową umiejętnością, niezbędną do kształcenia interpretacji zachowań np. mowy ciała, jest samowiedza o własnych zachowaniach niewerbalnych oraz ich trafna interpretacja. To ona dominuje nad przekazem słownym.

Komunikacja niewerbalna – stanowi cenne źródło informacji o drugim człowieku, bez względu na narodowość i różnice kulturowe. Większość zachowań niewerbalnych każdy interpretuje nieświadomie. To, czego nie uda się zobaczyć świadomie, zostanie zarejestrowane poniżej progu świadomości, ale wzbudzi określoną reakcję emocjonalną. Poznanie siebie i umiejętność odczytania znaków ciała wspierających komunikat werbalny pozwala przekraczać granice komunikacji i prowadzi do zrozumienia drugiego człowieka.

Seminarium wspierały warsztaty prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem ćwiczeń indywidualnych, z zastosowaniem efektywnych metod nauki przyjaznej mózgowi.