Mniejszość polska na Wschodzie w polskiej polityce zagranicznej

Wykład odbył się dn. 18 października 2016 r. na Wydziale Historyczno-Socjlogicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Uczestnikom przybliżono losy Polaków na Wschodzie oraz omówiono wyzwania współcześnie stojące przed diasporami polskimi. Ponadto w wystąpieniu zaprezentowano także rolę jaką odgrywa mniejszość polska w polityce naszego państwa wobec wschodnich sąsiadów.

Serdecznie dziękujemy za przybycie! 

© Egida Kancelaria Gospodarcza, http://www.egida.biz.pl/specjalizacja.html