Komunikacja niewerbalna pomiędzy przedstawicielami różnych narodów

Serdecznie dziękujemy za udział we wczorajszym otwartym seminarium naukowym o komunikacji niewerbalnej! SKNH Studenckie Koło Naukowe Historyków UwB - liczymy na dalszą współpracę!