Na zaproszenie RODM Białystok oraz Marszałka Województwa Podlaskiego w poniedziałek 3 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbyła się debata pt. Polacy jako mniejszość narodowa na Białorusi, Litwie, Łotwie - położenie prawno-polityczne.

Moderatorem spotkania była Anna Kietlińska, Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Białymstoku.

Na zaproszenie RODM do Białegostoku przyjechali i wzięli udział w seminarium:

Andrzej Poczobut, dziennikarz,  członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi. Pracował w niezależnych pismach „Głos znad Niemna”, „Dień”, „Narodnaja Wola”. W latach 2005-2007 był redaktorem naczelnym wydawanego przez Związek Polaków na Białorusi „Magazynu Polskiego”.  W latach 2009-2012 prezes Rady Naczelnej ZPB. Obecnie jest korespondentem Gazety Wyborczej na Białorusi. Laureat prestiżowych polskich i białoruskich nagród dziennikarskich.

Halina Smulko, dyrektor Państwowego Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego w Daugavpils na Łotwie. Ukończyła w 1997 roku Uniwersytet Daugavpilski, mgr pedagogiki, członek Związku Polaków na Łotwie „Promień”, p.o. przewodniczącego Asocjacji  Dyrektorów Szkół Polskich na Łotwie.

Edyta Maksymowicz, dziennikarz , od 1998 roku do chwili obecnej korespondentka na Litwie i w krajach bałtyckich Telewizji Polskiej TVP. Współpracuje z programami informacyjnymi Telewizji Polskiej (Wiadomości, Panorama, TVP Info).  Od 2002 roku jest autorką magazynu polskiego “Album  Wileńskie” w Telewizji Litewskiej LRT. W 2007 roku została współautorką, reżyserem i prowadzącą program informacyjno-publicystyczny Wilnoteka w TVP Polonia. W 2010 roku z grupą przyjaciół powołała do życia polski portal multimedialny “Wilnoteka”, na bieżąco informujący o życiu społeczno-kulturalnym, gospodarczym i oświatowym Polaków na Litwie. 

Zaproszeni prelegenci w krótkim zarysie przedstawili uwarunkowania polityczne, które doprowadziły do funkcjonowania mniejszości polskich na Litwie, Łotwie i Białorusi oraz scharakteryzowali najliczniejsze skupiska Polaków w w/w krajach. Szczegółowo przedstawione zostały wszystkie aspekty dotyczące realiów funkcjonowania Polaków, jako mniejszości. Omówiono zagadnienia takie jak: działalność polskich stowarzyszeń, wyznaczniki polskości, szanse na awans zawodowy Polaków, relacje z sąsiadami, funkcjonowanie mediów polskich na wschodzie, dostęp do polskiej kultury i języka. Szczególnie dużo uwagi poświęcono szkolnictwu polskojęzycznemu na wschodzie, jego sytuacji i problemom, z jakimi się boryka oraz konkurencyjności w stosunku do szkół rosyjsko, litewsko i łotewskojęzycznych. Poruszono również kwestie związane z polskim dziedzictwem na kresach oraz jego ochroną. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy wysoka frekwencja, szczególnie ze strony młodzieży.

Zapraszamy do obejrzenia całości spotkania (źródło nagrania: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) oraz relacji w mediach:

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Relacja Joanny Sikory w Radiu Białystok: http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/143117

Relacja w Radiu Racyja: http://www.racyja.com/sumezhzha/natsmenshastsi-u-belarusi-kartsinka-i-rea/

Нацменшасці ў Беларусі: карцінка і рэальнасць

Чытай больш на: http://www.racyja.com/sumezhzha/natsmenshastsi-u-belarusi-kartsinka-i-rea/
Нацменшасці ў Беларусі: карцінка і рэальнасць

Чытай больш на: http://www.racyja.com/sumezhzha/natsmenshastsi-u-belarusi-kartsinka-i-rea/

 

Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego