W minioną sobotę (22 kwietnia 2017 r.) na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie organizowanej przez COPTIOSH w Białymstoku.

W ramach Olimpiady RODM Białystok przygotował seminarium naukowe pt. „«Głasnost», pierestrojka czy Solidarność? Co stało u źródeł przemian w Europie Środkowo-Wschodniej?", które poprowadził dr Marek Kietliński.