Polskie koncepcje polityki wschodniej

Prelegenci: prof. Eugeniusz Mironowicz, dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, dr Łukasz Jasina, Kamil Kłysiński
22.05.2017 r. godz. 13.00
Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

 Serdecznie zapraszamy!

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.