12 czerwca w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbyło się otwarte seminarium naukowe „Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie – obszary zgody czy konfliktu? Mniejszość białoruska i litewska w Polsce”. RODM Białystok.