Stereotypy narodowe o mieszkańcach regionu północno-wschodniego Polski

Prelegent: Monika Szarejko
31.07.2017 r. godz. 16.30
Klub Seniora 60+ przy parafii rzymskokatolickiej pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku