Konsultantka RODM Białystok - Monika Szarejko gościła wczoraj w Klubie Seniora przy Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Kazimierza Królewicza, gdzie wygłosiła wykład pt. "Stereotypy narodowe o mieszkańcach regionu północno-wschodniego Polski".

Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie!