24 sierpnia  odbyło otwarte seminarium naukowe, prowadzone przez dr Małgorzatę Ocytko – koordynator RODM Białystok, które tym razem odbyło się w siedzibie Ośrodka.

Tematem spotkania było pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, a ściślej mówiąc, polityka zagraniczna północno-wschodnich sąsiadów Polski. Seminarium zakończyła ożywiona dyskusja na temat przyszłości zarówno stosunków bilateralnych, jak i wielostronnych, państw regionu oraz ich przełożenia na relacje międzynarodowe w ujęciu całego kontynentu.