„Gospodarcza współpraca transgraniczna Polska-Litwa-Białoruś”

Ten artykuł to relacja z wydarzenia jakim była debata kierowana do młodzieży i młodych przedsiębiorców w tematyce współpracy transgranicznej z krajami Wschodu, która odbyła się pod koniec września w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.

Jednym z pierwszych problemów które poruszono podczas spotkania była kwestia nierównego wzrostu gospodarczego między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej. Jak się okazuje, nie musi on stanowić blokady dla rozwoju województwa podlaskiego. Dzięki znaczącym rozbieżnościom gospodarczym pomiędzy poszczególnymi krajami, możemy mówić o wykorzystywaniu tychże różnic dla wzajemnego rozwoju i korzyści.  Kluczem jest poznanie partnera oraz rynku i zapotrzebowania danego kraju. Współpraca między Polską, Litwą i Białorusią może być obarczona różnymi trudnościami i uwarunkowaniami, ale najważniejsze jest nawiązanie właściwych relacji biznesowych, na które nasi sąsiedzi są jak najbardziej otwarci. Pewne problemy i wyzwania są naturalne, co nie zmienia faktu, że nasi partnerzy ze wschodu, chcą współpracować.

Każdy może zostać przedsiębiorcą i stworzyć dla siebie miejsce pracy. To gdzie jesteśmy i gdzie się rozwijamy, definiuje poniekąd naszą firmę. Jak wynika z doświadczeń jednego z naszych prelegentów, na Podlasiu jest wszystko co niezbędne, aby rozpocząć własną działalność i stworzyć unikalną, regionalną markę. Ogranicza nas tylko nasza własna kreatywność.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za udział.