Stan polskiej oświaty na Wschodzie

Serdecznie zapraszamy wszystkich na niezwykłą konferencję, która odbędzie się 24. listopada w Centrum Wstawienniczo-Konferencyjnym. Nie może na niej zabraknąć zainteresowanych stanem oświaty, tematyki międzykulturowej oraz wszystkich miłośników zagadnień dotyczących Wschodu.

 

Odnaleźć informację na temat tego, jak wygląda stan oświaty w krajach wschodnich, nie przysparza zainteresowanym tym zagadnieniem większych problemów. Współcześnie mamy dostęp do wielu badań, baz danych oraz opracowań naukowych poruszających zagadnienia edukacji narodowej w różnych krajach. Badania te odwołują się nie tylko do szkolnictwa realizowanego w ramach krajów Europy, ale obejmują swoim zasięgiem wszystkie zaludnione kontynenty. Ale jak wygląda stan polskiej oświaty w krajach zagranicznych? Znaleźć odpowiednie dane w tym jakże wąskim zakresie jest już nieco trudniej.

Wszystkich zainteresowanych tym tematem serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pod tytułem Stan polskiej oświaty na Wschodzie, podczas której będą mogli Państwo znaleźć odpowiedź na pytanie, jak wygląda szkolnictwo polskie realizowane za granicą. Jak wygląda takie nauczanie, z jakimi problemami muszą się mierzyć nauczyciele, czy ma ono więcej różnic czy podobieństw w porównaniu do działań edukacyjnych realizowanych w Polsce? Na te oraz inne pytania odpowiedzi będą mogli Państwo szukać 24. listopada o godzinie 12:00 w Centrum Wstawienniczo-Konferencyjnym w Białymstoku.