Kształtowanie się białoruskiej świadomości narodowej

Serdecznie zapraszamy Państwa na wykład otwarty Marka Orciucha pod tytułem „Proces kształtowania się białoruskiej świadomości narodowej, a współczesne wybory polityczne Białorusinów”. Wykład odbęcie się 29 listopada w XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku.

Już wkrótce w XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku odbędzie się wykład otwarty organizowany przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Prelegentem będzie pan Marek Orciuch, który będzie mówił o decyzjach politycznych Białorusinów w kontekście ich tożsamości narodowej. Wszystkich zainteresowanych aspektami historycznymi, politologicznymi, kulturoznawczymi i socjologicznymi serdecznie zapraszamy do udziału!

Szczegółowe informacje dotyczące tego wydarzenia znajdą Państwo na plakacie: