Lekcje w Zespole Szkół w Hajnówce

21 listopada uczniowie hajnowskiego Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego mogli uczestniczyć w zajęciach przeprowadzonych przez dr Małgorzatę Ocytko. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Dr Ocytko podczas lekcji zrealizowała dwa tematy z zakresu naszych działań edukacyjnych. Zajęcia, w których uczestniczyli hajnowscy licealiści, dotyczyły szlachty zagrodowej Grodzieńszczyzny oraz życiorysu Adama Mickiewicza w kontekście międzykulturowości.

 

 

Dokładny tytuł lekcji, w których uczestniczyli uczniowie hajnowskiego Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego brzmiały: „Szlachta zagrodowa Grodzieńszczyzny, Wileńszczyzny i Podlasia – rola w rozwoju europejskiej myśli społecznej i kultury pogranicza” oraz „Adam Mickiewicz – poeta trzech narodów”. Uczniowie mogli zrozumieć międzykulturowy wymiar twórczość Adama Mickiewicza, m.in. w kontekście zmieniających się granic Rzeczpospolitej, a także zapoznać się z charakterystyką szlachty kresowej i zrozumieć dlaczego pełnili tak ważną funkcję w kształtowaniu się ówczesnej filozofii oraz kultury. Dzięki ich działalności (mecenat artystyczny, tworzenie archiwów, bibliotek, gromadzenie dorobku kulturowego przodków) oraz kształtowaniu nurtu filozoficznego i myśli politycznej w znaczący sposób wpłynęli na obecny kształt myśli europejskiej.