Uwarunkowania międzynarodowe sytuacji politycznej na Półwyspie Koreańskim

13 grudnia na Uniwersytecie w Białymstoku odbył się wykład dotyczący współczesnych stosunków politycznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, przeprowadzony przez doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego – Mateuszem Danielewskim.

Wykładowca przeprowadził prelekcję na temat politycznej sytuacji Korei Północnej począwszy od lat 70. XX wieku, aż do dziś. Kraje dotyczące koreańskich stosunków międzynarodowych, o których wspomniano, to USA, ZSRR (później Federacja Rosyjska), Chińska Republika Ludowa oraz Japonia. Słuchaczami prelekcji byli studenci stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku (Instytut Historii i Nauk Politycznych).

Tematyka Półwyspu Koreańskiego spotkała się z dużym zainteresowanie studentów, ci mieli mnóstwo pytań i byli otwarci na kolejne spotkanie o podobnej tematyce. Znajomość specyfiki relacji na arenie międzynarodowej w kontekście mocarstw takich jaki KRLD (gospodarka północnokoreańska do późnych lat 70. była uznawana za silniejszą od południowokoreańskiej) jest znacząca w kontekście zrozumienia współczesnych wydarzeń, nie tylko politycznych, na całym świecie.