Strategia polskiej polityki zagranicznej 2017-2021

Wczoraj uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku mieli okazję wysłuchać prelekcji dr Małgorzaty Ocytko dotyczącą aktualnej polskiej strategi polityki zagranicznej.

„W drugiej dekadzie XXI wieku świat stał się mniej stabilny i mniej przewidywalny niż w minionych dziesięcioleciach. Porządek międzynarodowy, ustanowiony po zwycięstwie Zachodu nad komunistycznym totalitaryzmem w zimnej wojnie i powrocie państw środkowoeuropejskich do wspólnoty narodów wolnego świata, w ostatnich latach zaczął ulegać systematycznej erozji. Osią tego procesu stał się głęboki, wielostronny kryzys świata zachodniego. Na zjawisko to złożyło się wiele czynników, jednakże najważniejsze należy uznać brak adekwatnej reakcji na rewizjonistyczną politykę Rosji, począwszy co najmniej od 2007 - 2008 roku, oraz kryzys gospodarczy – pierwotnie kryzys bankowy a następnie kryzys strefy euro – który doprowadził do recesji niemal wszystkich gospodarek europejskich i który nie został przezwyciężony do dzisiaj. Pierwszy ujawnił słabość Zachodu, niezdolność do przeciwdziałania agresji zmierzającej do odbudowy dominacji rosyjskiej na obszarze dawnego ZSRR, co w efekcie doprowadziło do wojny na Ukrainie i podważenia europejskiej architektury bezpieczeństwa. Drugi obnażył słabe punkty europejskiego zarządzania gospodarczego i stworzył warunki sprzyjające rozwojowi ruchów kwestionujących podstawy integracji europejskiej. Problemy gospodarcze państw europejskich i Stanów Zjednoczonych nałożyły się na wzrost zagrożeń i nieprzewidywalność w południowym sąsiedztwie UE. Terroryzm i niekontrolowane ruchy migracyjne, będące pokłosiem destabilizacji politycznej i gospodarczej w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, stały się realnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa obszaru transatlantyckiego. Problemy te pogłębia polityka Rosji obliczona na destabilizację sąsiedztwa europejskiego nie tylko na Wschodzie, ale również na Południu. Zatarciu zaczęły ulegać tradycyjne podziały pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami bezpieczeństwa” – cytat za Strategią polskiej polityki zagranicznej 2017-2021.

16.01.2018 roku w XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku odbył się wykład dotyczący działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych w prognozie na najbliższe lata (2017-2021). Prelegentem była dr Małgorzata Ocytko – pracownik Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB oraz koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Białymstoku. Licealiści mogli wysłuchać wykładu dotyczącego współczesnego stanu polskich stosunków dyplomatycznych na arenie międzynarodowej, planowanych działań oraz priorytetów w działaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Fot. Anna Alimowska