Jesień Ludów

17 lutego 2018 roku w Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się seminarium naukowe pt. „Jesień Ludów i proces rozpadu porządku jałtańskiego w Europie Środkowo-Wschodniej” przeprowadzone przez dr Marka Kietlińskiego.

Jesień Ludów to termin opisujący zmiany, które rozpoczęły się w 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej, związane ze zmianą ustroju komunistycznego w krajach tej części świata. Swoim zasięgiem objęła sześć państw: Polskę, Węgry, Niemiecką Republikę Demokratyczną, Bułgarię, Czechosłowację i Rumunię. O tym wydarzeniu oraz jego następstwach 17 lutego w Uniwersytecie w Białymstoku opowiadał dr Marek Kietliński – absolwent studiów wyższych na kierunku historia Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za wysłuchanie prelekcji przeprowadzonej w ramach naszych działań edukacyjnych.