Polityka historyczna

Serdecznie zapraszamy na seminarium „Polityka historiczna i jej kreowanie w Polsce, Litwie i Białorusi na przykładzie społeczności tatarskiej w XX wieku”, które zostanie poprowadzone 14 marca na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB przez doktora Artura Konopackiego.