Stosunki gospodarcze Polski z północno-wschodnimi sąsiadami

27 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku odbył się wykład otwarty prowadzony przez dr Monikę Fiedorczuk, eksperta do spraw ekonomii międzynarodowej. Zapraszamy do naszego podsumowania tego spotkania.

Ze względu na położenie województwa podlaskiego, naturalne wydaje się być otwarcie potencjału gospodarczego regionu w stronę wschodnich sąsiadów. Chociaż według danych statystycznych jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski wydają się być Niemcy, to wśród istotnych krajów dla importu i eksportu Podlasia znajdują się też również Litwa, Białoruś, Rosja, Łotwa czy Ukraina. Więcej o stosunkach gospodarczych Polski i województwa podlaskiego z północno-wschodnimi sąsiadami mogli usłyszeć uczestniczy jednego z naszych seminariów naukowych zorganizowanego w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.

Fot. Żaneta Kisiel

Przyszli przedsiębiorcy dowiedzieli się między innymi o zakładaniu własnej działalność i możliwościach zaistnienia na rynkach wschodnich. Jak się okazuje, o wiele łatwiej jest założyć firmę na Litwie, Łotwie czy Białorusi niż w Polsce i wymaga to stosunkowo mniej formalności czy procedur. Chociaż współpraca ekonomiczna ze wschodnimi sąsiadami wydaje się być obwarowana pewnymi trudnościami, jest też wiele potencjalnych zalet czy ułatwień, takich jak korzystne warunki inwestowania w specjalnych strefach  ekonomicznych, dobra infrastruktura techniczna i stosunkowo niedroga siła robocza, czy niskie obciążenia podatkowe.

Warto też pamiętać o wsparciu takich instytucji jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oraz polskie ambasady i konsulaty. Obszary o największym zapotrzebowaniu na inwestorów wśród naszych północno-wschodnich sąsiadów to farmaceutyka, biotechnologie, rolnictwo, transport, logistyka, technologie informatyczne i technologie energooszczędne. Czy warto zatem otwierać się na handel ze wschodnimi sąsiadami?  Uczestnicy naszego seminarium już nie mają wątpliwości.